Sluit Logo DD-Technix BV

Sanitair warm water - op basis van norm (NBN EN 12831-3)

Het is niet zo eenvoudig om een sanitairwarmwaterproductie-installatie correct te dimensioneren. Zo moet men enerzijds het gewenste comfort en het verbruik van de gebruikers verzekeren,  waardoor  er  vaak  overgedimensioneerd  wordt.  Anderzijds  wordt  het  steeds  belangrijker  om  energiezuinige  installaties  te  ontwerpen,  wat  dan  net  weer  een  zo  nauwkeurig mogelijke dimensionering vereist.

Types sanitairwarmwaterproductie


We onderscheiden twee types sanitairwarmwaterproductie:

  • Productie in doorstroom, waarbij het warme water ogenblikkelijk aangemaakt wordt en niet opgeslagen wordt. Dergelijke installaties worden gedimensioneerd op basis van het piekdebiet, dat afhankelijk is van het gebouwtype en de erin aanwezige sanitaire uitrusting,en vereisen hogere vermogens dan de toestellen met opslag
  •  Productie met opslag of accumulatie. Dergelijke installaties zijn voorzien van een ge├»ntegreerde of afzonderlijke opslagtank, waardoor ze een lager vermogen vergen om eenzelfde verbruik te dekken. Deze toestellen worden gedimensioneerd op basis van het gebouwtype, de erin aanwezige sanitaire uitrusting en het aantal personen dat de installatie zal gebruiken. Aangezien dit aantal vaak varieert tijdens de levensduur van de installatie, is het aangewezen om een schatting te maken van de maximale bezetting (bv. op basis van het aantal slaapkamers in de woning).

 

Nog niet overtuigd? bekijk onze projecten!